Kompleksowo wykonujemy

Drogi

Place i parkingi
Remont wszystkich rodzajów nawierzchni
Prace brukarskie
zaprojektujemy lub wykonamy według dostarczonego projektu

Dysponujemy własną wytwórnią mas bitumicznych

Asfalt lany

Beton asfaltowy

Inne rodzaje mas

Firma Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. to prawie 20 lat doświadczenia, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna oraz zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie szerokiego zakresu robót drogowych. Nasi Klienci mogą liczyć na wysoką jakość wykonywanych przez nas robót, nasze doświadczenie i solidną pracę całego zespołu.
 • nawierzchnie z kruszywa
 • nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe)
 • nawierzchnie z kostki
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem geosyntetyków, geosiatek
 • wymiana nawierzchni
 • poszerzenia konstrukcji dróg, parkingów, placów
Więcej informacji
 • przygotowanie propozycji rozwiązań technicznych
 • przygotowanie oferty cenowej dla zakresu robót
 • własna wytwórnią mas bitumicznych
 • sprzęt do układania nawierzchni asfaltowych: rozścielacz, walce drogowe
 • sprzęt do wykonania podbudów i robót ziemnych: koparki, koparko-ładowarki
 • frezarka do nawierzchni bitumicznych
Więcej informacji
Stwierdzamy, że roboty zostały wykonane z należyta starannością, zgodnie z wymogami technologicznymi, dokumentacja techniczną oraz dotrzymaniem terminów umownych. Oceniając działalność RUiBD Spółka z o.o. – rekomendujemy jako firmę wiarygodną, gwarantującą dobre wykonawstwo.
Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji, Andrzej Zaborski, Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie